Komerční budovy ve vlastnictví MSA, a.s.

10.11.2010 20:25

Nabízíme k prodeji nemovitosti ve vlastnictví MSA, a.s., zapsané u KÚ pro Moravkoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, na LV č. 164, pro okres Opava, obec a kú Dolní Benešov :

- budovu bez čp/čo, stojící na pozemcích parc. čís. 2338, 2339 a 2340, sloužící jako sklady

- budovu bez čp/čo, stojící na pozemku parc. čís. 2332, sloužící jako kuchyň

- budovu bez čp/čo, stojící na pozemku parc. čís. 283/6, sloužící jako kancelářské prostory

- budovu bez čp/čo, stojící na pozemku parc. čís. 995/5, sloužící jako výrobní prostory

- budovu bez čp/čo, stojící na pozemku parc. čís. 2322, sloužící jako skladové prostory

- pozemky parc. čís. 999/43, 999/5 a 2322 - celková výměra 2.923 m2

- pozemek parc. čís. 283/8 - celková výměra 1.420 m2, sloužící jako parkoviště osobních vozidel

- pozemek parc. čís. 999/3 - celková výměra 5.150 m2, sloužící jako skládka

V případě Vašeho zájmu Vás vyzýváme k podání cenových nabídek a kontaktujte p. Vehovského Martina, tel.: 608 972 071

—————

Zpět


Fotogalerie

/album/fotogalerie11/a3-jpg7/
/album/fotogalerie11/a4-jpg5/

—————